Select Page

Kodukindlustus

Millised on kodukindlustuse võimalused?

Iga inimese jaoks on kodu turvaline ja soe koht, kus tuntakse enda kaitstuna. Et teie tunneksite end turvaliselt, on oluline, et kodu oleks kaitstud erinevate kahjude eest:

 • tulekahju;
 • veeavarii;
 • loodusõnnetuse;
 • vandalismi;
 • murdvarguse või röövimise;
 • tehnosüsteemide purunemise;
 • hoone- või korteriomaniku tsiviilvastutuse;
 • koduse vara kahjude;
 • metsloomade poolt tekitatud kahjude;
 • plahvatuse;
 • kodutehnika rikete eest, mis on tingitud elektrisüsteemi üle- või alapingest;
 • üleujutuse (nt tormi, lume sulamise või vihmasaju tõttu tekkinud üleujutus) vastu.

Mis on koguriskikindlustus?

Lisaks on võimalik kodu kindlustada täisriski eest, kui kindlustusjuhtumiks on kindlustusobjekti ootamatu ja ettenägematu hävimine, kahjustumine või kaotsiminek, mistahes sündmuse tagajärjel välja arvatud juhtumid ja põhjused, mis on kindlustustingimustes välistatud.

Koguriskikindlustus ei hüvita aga kahjusid, mille on põhjustanud:

 • kindlustatud eseme vale kasutamine;
 • kindlustatud eseme sisemised rikked, kulumine, korrodeerumine, riknemine, kõdunemine jms;
 • maapinna külmumine, vajumine või liikumine;
 • veepinna tõus kui sellel puudub otsene põhjuslik seos tormiga;
 • putukad, närilised, linnud või koduloomad.